A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

ljudski resursi

Upravljanje dokumentima danas je neophodno svakom poduzeću. Važnije funkcionalnosti ovog modula su slijedeće:

 • Unos novih dokumenata
 • Uređivanje dokumenata
 • Brisanje dokumenata
 • Dijeljenje dokumenata – korisnik može imati u sustavu dokumente koje vidi samo on, a može ih i dijeliti sa ostalima
 • Kontrola pristupa – moguće je strogo kontrolirati sve dozvole za uređivanje, brisanje i pregledavanje dokumenata po grupama korisnika ili pojedinačno, po određenom korisniku
 • Check-in / Check-out – može se definirati da ukoliko jedan korisnik preuzme dokument za uređivanje (check-out), nitko drugi ga ne može uređivati sve dok ga ne pohrani natrag(check-in)
 • Dokumenti mogu imati privitke ili poveznice – na dokument možemo dodati u privitak neki drugi dokument ili sliku. Također, više dokumenata može se povezati međusobno.
 • Pretraživanje dokumenata
 • Verzioniranje dokumenata – pamti se svaka verzija dokumenta i uvijek možemo dokument vratiti u stanje neke od prethodnih verzija.
 • Slanje dokumenata mailom
 • Urudžbiranje - U dijelu za urudžbiranje sustav omogućava pohranjivanje i pretraživanje svih ulaznih, izlaznih i internih dokumenata. Generiranja urudžbenog broja provodi se automatski po ranije definiranim postavkama.

Struktura

Radi jednostavnijeg pronalaženja pojedinog dokumenta, dokumenti su spremljeni u mape sa pripadajućim urudžbenim brojem, koji su grupirani u predmete, a predmeti su su pridruženi određenom dosjeu, klasi i godini


Verzioniranje

Pretraživanje se može vršiti po ključnim riječima, Imenu akta, Imenu predmeta (...) upisom riječi u za to predviđeno mjesto.


Dijeljenje dokumenata

Jednom kada je dokument učitan u željenoj mapi, možete izabrati korisnika ili korisničku grupu s kojom želite dijeliti dokument. Nakon odabira korisnika i korisničkih grupa s kojim želite dijeliti dokument moguće je oduzimanje prava uređivanja i čitanja dokumenta.