A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

URUDŽBENI ZAPISNIK

URUDŽBENI ZAPISNIK

ljudski resursi

Urudžbeni zapisnik povezuje u jedinstvenu radnu okolinu dokumente upravnog i neupravnog postupka. Dokumenti se klasificiraju u skladu sa važećim sustavom za klasifikaciju Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09). Klasifikacijska oznaka, kao i urudžbeni broj, kreiraju se programski, a ovisi o definiranim parametrima i odabranim elementima iz izbornika: klase, dosjea, predmeta i organizacijske jedinice ustanove. Rad s modulom je namijenjen za dva profila djelatnika koji se dijele na administratore i korisnike, te se time može određenom korisniku dozvoliti ili oduzeti pravo na rad u dijelu aplikacije. Ovakvim načinom uporabe modula osigurana je zaštita podataka od neovlaštenog ažuriranja i pregledavanja pojedinih dijelova baze podataka.

Struktura

Radi jednostavnijeg pronalaženja pojedinog dokumenta, dokumenti su spremljeni u mape sa pripadajućim urudžbenim brojem, koji su grupirani u predmete, a predmeti su su pridruženi određenom dosjeu, klasi i godini


Pretraživanje doumenata

Pretraživanje se može vršiti po ključnim riječima, Imenu akta, Imenu predmeta (...) upisom riječi u za to predviđeno mjesto.


Knjiga zapisnika

Klikom na Ispis knjige zapisnika otvori se novi prozor za odabir dokumenata za ispisivanje. Dokumenti za prinatnje se odabiru prema datumu, pa je moguće ispisivati dokumente urudžbirane tog dana ili dokumente urudžbirane unutar određenog perioda. Radi lakšeg odabira, klikom na prazno polje otvori se kalendar na kojem klikom određujete početni/završni datum.